Considerarea riscurilor și aspectelor juridice 

Aspectele juridice și riscurile asociate afacerii tale depind de țara și industria în care operezi, precum și de modelul de afacere. În cazul în care nu ai un avocat angajat, este indicat să cauți asistență juridică externă pentru o gestiune corectă a situațiilor juridice, aceasta ar putea salva cheltuieli financiare neprevăzute.

Aspecte juridice și forme organizatorico-juridice ale întreprinderii 

Atunci când lansezi o afacere, există multe cerințe legale pe care trebuie să le consideri. Mai întâi trebuie să alegi structura organizatorico-juridică a afacerii tale. Aceasta va defini valoarea impozitelor pe care le plătești, prevederile legale pe care trebuie să le respecți, riscurile juridice pe care le poți întâlni și alte obligațiuni. Dacă ai deja o afacere, este posibil să dorești, de asemenea, să determini cât de adecvată este forma organizatorico-juridică aleasă și să o reconsideri.

Activitatea de antreprenoriat în Moldova poate fi practicată sub următoarele forme:


Întreprinzătorul - persoană fizică 

        titular al patentei de întreprinzător

persoană fizică ce desfășoară activitate independentă 

        întreprinzător individual sau

        gospodărie ţărănească (de fermier)

Întreprinzătorul - persoană juridică 

        societate în nume colectiv, 

        societate în comandită, 

        societate cu răspundere limitată, 

        societate pe acţiuni, 

        cooperativă de producţie, 

        cooperativă de întreprinzător.


Pentru a alege cea mai potrivită formă de organizare juridică pentru afacerea ta trebuie să ții cont atât de tipul și modul de desfășurare al activității, cât și de veniturile planificate, și planurile tale cu privire la dezvoltarea strategică a întreprinderii.

Denumire

Scurtă descriere

Avantaje

Dezavantaje

Întreprindere individuală (ÎI)

Este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună;

Această formă este potrivită afacerilor mici de familie, artizanat, educație etc.

- Procedura de înregistrare este rapidă și presupune costuri mici;

- Vei putea angaja personal;

- Vei ține evidența simplă a operațiunilor contabile;

- Vei putea aplica la granturi sau alte programe de finanțare.

- Patrimoniul întreprinderii se formează în baza bunurilor personale și a familiei tale;

- Tu porți răspundere nelimitată cu toate bunurile tale personale în fața creditorilor sau;

- Nu vei putea atrage investitori pentru dezvoltarea afacerii;

- Vei prezenta dări de seamă fiscale, financiare și statistice.

Gospodărie Țărănească (GȚ)

Este o formă de întreprindere individuală, bazată pe proprietatea terenurilor agricole, având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriilor produse agricole.

- Procedura de înregistrare este simplă și are loc la primăria localității în care se află lotul de pământ;

- Vei putea angaja personal;

- Vei ține evidența simplă a operațiunilor contabile.

- Vei putea aplica la granturi sau alte programe de finanțare.

- Averea gospodăriei se formează în baza bunurilor personale și a familiei tale;

- Tu porți răspundere nelimitată cu toate bunurile tale personale în fața creditorilor sau persoanelor cărora le datorezi;

- Nu vei putea atrage investitori pentru dezvoltarea afacerii.

- Vei prezenta dări de seamă fiscale, financiare și statistice.

Societatea cu răspundere limitată (SRL)

Cea mai des întâlnită formă de organizare juridică în Moldova;

SRL este societatea comercială cu personalitate juridică, cu capital social care este divizat în părţi sociale distribuite între asociați;

Poate fi constituită de una sau mai multe persoane fizice sau juridice.

- Nu ți se cere un capital minim pentru a o fonda;

- Vei putea angaja personal;

- Îți oferă posibilități de atragere a investițiilor și dezvoltarea afacerii;

- Ca regulă, doar societatea răspunde pentru obligațiile asumate în limita patrimoniul acesteia;

- Vei putea aplica la granturi sau alte programe de finanțare.

- Vei fi obligat să menții un capital de rezervă de cel puţin 10% din mărimea capitalului social; 

- Vei ține evidența  operațiunilor contabile în partidă dublă și vei prezenta dări de seamă fiscale, financiare și statistice anual și trimestrial, după caz;

- Vei suporta costuri și vei depune eforturi organizatorice mai mari.

Societatea în nume colectiv

Întreprindere fondată de minim 2 (maxim 20) persoane juridice şi /sau fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat.

- Nu ți se cere un capital minim pentru a o fonda;

- Vei putea angaja personal;

- Îți oferă posibilități de atragere a investițiilor și dezvoltare a afacerii;

- Vei putea aplica la granturi sau alte programe de finanțare.

- Toți asociații sunt responsabili solidar și nelimitat pentru datoriile / obligațiile societăţii.

 

Societatea în comandită

Este societatea comercială formată din:

1. comanditați - care practică, în numele ei, activitate de întreprinzător  și poartă răspundere egală nelimitată pentru obligaţiile acesteia,

și 

2. comanditari - membri finanțatori care  nu participă la activitatea de întreprinzător, dar suportă, în limita aportului depus, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societății.

- Nu ți se cere un capital minim pentru a o fonda;

- Vei putea angaja personal;

- Îți oferă posibilități de atragere a investițiilor și dezvoltarea afacerii;

- Vei putea aplica la granturi sau alte programe de finanțare.

 

- Comanditații poartă răspundere solidară și nelimitată pentru datoriile / obligațiile societăţii;

- Structura de asociere este complexă și complică procesul decizional.

 

Cooperativă de producție și de întreprinzător

Cooperativa de producție reprezintă asocierea a 5 sau mai multe persoane fizice în scopul desfășurării în comun a activității de producere sau economice;

Cooperativă de întreprinzător este asocierea a 5 sau mai multe persoane fizice și/sau juridice în scopul desfășurării în comun a activității de întreprinzător.

- Membrii cooperativelor, devin parteneri și sunt interesați să obțină profit împreună;

- Ai capacitate de producere și de atragere a investițiilor mai mari;

- Ai acces la programe și granturi de finanțare dedicate asocierilor;

- Ai posibilitatea de negociere a prețurilor și acces la piețe de desfacere mai mari.

- Membrii cooperativei sunt obligaţi ca, în termen de 2 luni după aprobarea bilanţului contabil anual, să recupereze, prin contribuţii suplimentare, pierderile cooperativei;

- Ai nevoie să identific încă cel puțin 4 membri (persoane fizice sau juridice, după caz) pentru a constitui o cooperativă.

Societate pe acțiuni (SA)

Este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii;

Societatea poate fi înfiinţată de o singură sau de mai multe persoane fizice sau juridice.

- Acționarul nu răspunde pentru obligațiile societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acţiunilor care îi aparţin;

- Există posibilitatea de a atrage resurse financiare suplimentare prin emitere de obligaţiuni;

 

- Înfiinţarea și constituirea SA este mai complicată și costisitoare. Capitalul social minim necesar pentru înregistrarea acesteia constituie 600000 mii lei;

- Vei fi obligat să menții un capital de rezervă de cel puţin 10% din mărimea capitalului social; 

- Vei ține evidența  operațiunilor contabile în partidă dublă și vei prezenta dări de seamă fiscale, financiare și statistice anual și trimestrial, după caz;

- Vei suporta costuri și eforturi organizatorice mai mari;

- Structura de asociere este complexă și complică procesul decizional.

 

MAI MULT

Cum să-ți  înregistrezi întreprinderea în Republica Moldova? 

Ai ales forma de organizare juridică potrivită pentru tine, genul de activitate și planurile de viitor ale afacerii? Dacă da, atunci ești gata pentru înregistrare!

În Republica Moldova înregistrarea unei afaceri se face în baza Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220 / 2007. Înainte să te înregistrezi:

Alege activitatea de bază a întreprinderii. Consultă Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM). Poți alege unul sau mai multe genuri de activitate. 

Stabilește adresa juridică a firmei - poți folosi adresa de domiciliu care este în proprietatea personală sau ai un drept de locațiune asupra spațiului respectiv.

Găsește denumirea întreprinderii – Pregătește câteva denumiri pentru întreprinderea ta, deoarece este posibil ca, la verificare, anumite denumiri să nu fie disponibile. 

Verifică dacă ai nevoie de acte permisive pentru inițierea și desfășurarea afacerii.

MAI MULT

După efectuarea înregistrării vei primi, după caz, următoarele:

1. Decizia organului înregistrării de stat;

2. Actele de constituire;

3. Extrasul din Registrul de stat

4. Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice. Acesta este considerat şi cod fiscal.

 

MAI MULT

Odată cu înregistrarea întreprinderii, informațiile de bază despre întreprindere vor fi transmise automat la Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină. Nu este nevoie să mergi la sediul acestor instituții pentru înregistrare. 

MAI MULT

MAI MULT

Dacă îți extinzi afacerea pe teritoriul altor țări, cercetează cerințele legale locale pentru că va trebui să te conformezi normelor și reglementărilor legislative respective. 

Gestionarea riscurilor juridice

Managementul riscurilor juridicese referă la gestionarea riscurilor legate de a face greșeli juridice care ar putea duce la consecințe grave pentru afacerea ta. Afacerea se poate confrunta cu litigii sau se poate confrunta cu pierderi financiare sau pierderi de ordin reputațional. Creează un sistem pentru identificarea acțiunilor juridice necesare și a posibilelor perturbări, astfel încât să le poți gestiona înainte ca acestea să escaladeze.

Articolul precedent